Sökhjälp

All sökning sker som standard trunkerad, så om du söker på till exempel skatteverk så får du träff på både Skatteverket och Riksskatteverket.

Använd citattecken ("") för att söka på exakta fraser. En sökning på till exempel "under försvarsdepartementet" ger träffar då orden förekommer tillsammans och i angiven ordning.

Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på till exempel försvarsdepartementet -hemlig ger träff på alla poster som innehåller ordet Försvarsdepartementet men inte de poster som samtidigt innehåller ordet hemlig.

Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på till exempel G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.

Du kan ange # om du vill söka fram de poster som saknar information i dessa fält.

Dokumentet kunde inte hittas.

I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt.

Ansvarig utgivare för Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) är chefsjuristen Jens Västberg.

Databasen innehåller samtliga giltiga föreskrifter och allmänna råd men det går även att söka på upphävda författningar. Till föreskrifterna kan det även finnas konsoliderade versioner, promemorior och vägledningar.

Konsoliderade versioner

Konsoliderade versioner är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning.

För vissa RA-FS finns konsoliderade versioner. Dessa presenteras tillsammans med grundförfattningen under rubriken Ladda hem. Det är alltid de tryckta föreskrifterna som gäller i rättssammanhang. Kontrollera därför alltid texten mot de tryckta föreskrifterna. För noter, uppgift om bemyndigande och ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive tryckt föreskrift.

Att konsolidera RA-FS är ett pågående arbete och sker löpande. Konsoliderade versioner finns för:

Läs mer om RA-FS.

Modell över Riksarkivets generella föreskrifter.