Riksarkivet 400 år

Vi kommer att fira våra 400 år av svensk arkivhistoria tillsammans med arkivväsendet i Sverige. Planeringen för det svenska arkivåret 2018 pågår.
Riksarkivet 400 år

co:op

Riksarkivet deltar sedan årsskiftet 2015 i det EU-finansierade projektet co:op som finansieras inom "Creative Europe" programmet.
Projektet co:op

Det medeltida Sverige

Det medeltida Sverige (DMS) är ett historiskt forskningsprojekt som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige.
Det medeltida Sverige

E-tjänst för bouppteckningar

Projektets mål är att genomföra digitalisering av bouppteckningshandlingar för åren 1980-2001, att tillhandahålla bouppteckningar till Skatteverket för självbetjäning och att etablera ett digitalt stöd som effektiviserar och kortar svarstiderna av handläggningen inom Riksarkivet.
BOU - bouppteckningsprojektet

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Projektet för de äldre geometriska kartorna pågick mellan 2001 och 2010. Syftet med projektet har varit att göra innehållet i de äldre geometriska kartorna tillgängligt för såväl forskarvärlden som allmänheten.
Nationalutgåva av äldre geometriska kartor

Yngre geometriska kartor

I projekt Yngre geometriska kartor texttolkas, registreras och koordinatsätts omkring 6500 kartor från åren 1680-1700. Efter projektets slut kommer kartorna att göras tillgängliga för forskning via en databas på Internet.
Yngre geometriska kartor

SweCens

Med planeringsstöd från Vetenskapsrådet arbetade en grupp från Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet under 2011 med att förbereda, harmonisera och tillgängliggöra den svenska folkräkningen för år 1890 i ett internationellt gångbart format. Projektet, kallat SweCens, fortsätter nu i en andra etapp.
Projektet SweCens

Ansvarig för sidan/ kontakt
Staben
Sidan publicerad: 2013-05-03 | Sidan senast uppdaterad: 2016-05-12