Personforskning: personer med utländsk bakgrund

Steg 1/3
Person som frågan gäller

För att undvika forskningsavgift bör du fylla i alla uppgifter som du känner till.

Observera att personakterna i Statens utlänningskommissions arkiv inte är sorterade efter personnummer, utan i alfabetisk ordning på det efternamn personen hade när han/hon kom till Sverige eller fick svenskt medborgarskap. Har personen bytt namn är det därför viktigt att du uppger det tidigare namnet.

Min beställning gäller följande arkivhandlingar *
Jag vill *
Ställ din fråga här
Kontaktuppgifter
Faktureringsadress

Ange endast om faktureringsadress skiljer sig från adressen ovan.

Tillbaka till: Beställ uppgifter