Här kommer information om lokalt framtaget pedagogiskt material att presenteras under hösten. I väntan på det rekommenderas att botanisera på motsvarande sidor för de andra landsarkiven. Det finns även en samlingssida för skola och studier för hela Riksarkivet som vi varmt rekommenderar.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård