Kontakta Jim Hedlund (jim.hedlund[snabel-a]riksarkivet.se) eller Eva Tegnhed (eva.tegnhed[snabel-a]riksarkivet.se) för att få reda på mer eller för att boka!

Pedagogiska program

Om du är intresserad av att komma på besök med en klass, kan du ladda ner och läsa om våra pedagogiska program här! Vi har allt från temalektioner och workshops till skattjakter och stadsvandringar att erbjuda! Vi är också en av parterna inom Regionalt Kulturforum och arbetar aktivt med projekt inom Skapande Skola.

Landstinget och Länstrafiken hjälper länets skolelever utanför Östersunds tätort att åka gratis buss till Landsarkivet. Kontakta oss för mer information och bokning.

Arkivväskor att låna

För att man ska kunna arbeta med arkivmaterial i lugn och ro "hemma" i klassrummet eller tillsammans i studiecirkeln, har vi satt samman ett antal temaväskor man kan låna med sig. Du hämtar och lämnar väskorna själv.

Andra världskriget

Arkivväska att låna

I två moderna dokumentportföljer finns välgjorda kopior av dokument från tiden för andra världskriget. Väskorna innehåller också lärarhandledning, bredvidläsning och annat material som anknyter till tiden. Bland dokumenten kan nämnas brottmålsakter kring flyktingtrafiken, polisförhörsprotokoll, handlingar angående fadderverksamhet, evakuering av finska krigsbarn, insamlingar och hjälpverksamhet, Röda Korsets barnhem "Jämtlandheim" i Hamburg, hemligstämplade SÄPO-handlingar, kodade meddelanden från kurirverksamheten över norska gränsen, kristidshandlingar, ransoneringskort, handlingar från beredskapssjukhuset på Frösön och mycket mer.

Materialet rekommenderas från årskurs 7 och uppåt, och fungerar även bra i vuxengrupper.

1800-talet

I en gammaldags resväska finns välgjorda kopior av historiska dokument från 1800-talets Jämtland. Här finns bouppteckningar, fångrullor, rättegångsprotokoll, föreningsprotokoll, husförhörslängder, skolscheman m.m. I väskan finns också handledningar till hur man kan arbeta med materialet och bredvidläsning. Materialet har delats in i olika teman: brott och straff, liv och död, resor och firtid, skola, husförhör, sjukvård m m.

Materialet rekommenderas från årskurs 5 och uppåt, men fungerar också bra i vuxengrupper.

Arkivochlarande.se

Landsarkivet i Östersund har tillsammans med Föreningsarkivet i Jämtlands län en digital lärmiljö, en arkivpedagogisk hemsida, där vi presenterar material som kan användas i olika studiesammanhang. Under "Upptäck och lär" hittar du olika teman att jobba med hemma eller i skolan. Här finns också lektionsförslag eller förslag till studieupplägg för hur du kan jobba med materialet. För de yngre finns också sidan "Knep och knåp" där du kan spela historiska kunskapsspel eller skriva ut underlag för pyssel och släktforskning i miniformat.

arkivochlarande.se

Arkivmapp att köpa

Förutom att låna våra väskor om andra världskriget, och använda materialet på den pedagogiska hemsidan, kan du också köpa en arkivmapp med material om beredskapstiden. I mappen finns verklighetstrogna kopior på handlingar som ger exempel på hur livet i Sverige och i Jämtlands län kunde vara under beredskapsåren. I mappen finns exempelvis dokument om ransoeringar, kristidsmat, mode, hjälparbete, insamlingar o s v. Här finns också exempel på ideologiska texter från tiden för andra världskriget.

Pris 75 kr. Mappen kan beställas via pedagogerna eller under "Handla och beställ"

Skriv din historia!

I häftet "Skriv din historia!" får du tips och förslag på både källor och litteratur kopplade till olika forskningsuppgifter man kan arbeta med. Materialet är lämpligt på gymnasienivå och uppåt. Ladda ner ditt exemplar här!