FGS-Databas

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Bakgrunden till framtagningen är ett identifierat behov i den offentliga förvaltningen. I projektgruppen ingår Riksarkivets BDI-avdelning, Sydarkivera och Statens Servicecenter. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2(relationsdatabaser) baserad på SIARD.

Projektet tar också fram förslag på en anpassad FGS för arkivleveranser.

Nu föreligger remisser för Alternativ 1.

  1. Remiss FGS Databas
  2. Remiss Anpassning av FGS Databas för arkivleveranser