Observera att Arninges forskarexpedition och läsesal har stängt från den 17 december 2018 för ombyggnad. Vi öppnar igen våren 2020.

Besökare hänvisas till Riksarkivet Marieberg under den här perioden. Under denna tid kan man beställa fram max fem volymer åt gången. För att kunna ta del av handlingar i Marieberg måste dessa beställas i förväg. Beställningen ska göras före klockan 14.00 om man vill få volymen nästa dag klockan 11.00.

E-posta din beställning till Arninges forskarexpedition.
Enhet Arninges e-postadress:
forskarexpeditionen.arn[at]riksarkivet.se
Riksarkivets växel:
010-476 70 00

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Julia Lindkvist