Riksarkivet i Almedalen 

2024-06-11

Under Almedalsveckan anordnar Riksarkivet två evenemang. Båda äger rum den 26 juni och med inriktning mot beredskapsfrågor.

Panelsamtal: Hur skyddar vi den samhällsviktiga informationen?

Det säkerhetspolitiska läget är allvarligt och förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret måste därför snabbt öka inom alla delar av samhället. Inte minst gäller detta information, både analog och digital, som är att betrakta som samhällsviktig och därmed särskilt skyddsvärd och viktig att bevara.

Hur definieras samhällsviktig information och hur ska den skyddas mot olika typer av angrepp? Hur ser hotbilderna ut? Vilken beredskap finns idag och vilka insatser behöver göras för att trygga information under och efter en kris?

Medverkande: Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Eric Fugeläng, tf överantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Anneli Bergholm Söder, länsråd, Länsstyrelsen Gotland.

Workshop om beredskapsplanering

Beredskapsplanering har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit prioriterade för många de senaste åren, inte minst inom kulturarvssektorn. Riksarkivet har i kontakter med myndigheter och andra aktörer inom märkt en stor efterfrågan på stöd i frågor om beredskap och anordnar därför en workshop om detta under Almedalsveckan.

Vi kommer att ta upp hotbilder och hur man planerar för olika scenarier. Hur skyddar man dokument, föremål och byggnader? Vad händer med personalen?
Medverkande: Riksarkivarien Karin Åström Iko och säkerhetschefen Marie Lennersand.

Begränsat antal platser, anmälan via länk.

Efter workshopen kommer det också att anordnas en specialvisning av arkivmaterial på Riksarkivet Visby.

Visa hela nyhetsarkivet