Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ersätts av kompetensgemenskap 

2024-05-31

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) ersätts från och med 1 juni av en kompetensgemenskap med SKR som ensam huvudman. Riksarkivet kommer fortsätta att vara en samverkanspartner i arbetet. Riksarkivet fortsätter likaså med den rådgivning gentemot kommuner och regioner som myndigheten har att utföra i enlighet med myndighetens instruktion.

I samband med att SKA upphör med sin verksamhet stängs också webbplatsen samrådsgruppen.se. Skriftserien "Bevara eller gallra" och andra handledningar som varit tillgängliga där finns nu på SKR:s webbplats. Saknar du något från den stängda webbplatsen? Kontakta SKR:s Caspar Almalander

Visa hela nyhetsarkivet