Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen 

2024-05-29

Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet finns nu i stället i Digitala forskarsalen hos Riksarkivet. Du kan också välja att ladda ner delar av innehållet från DDSS som öppen data.

Vad är DDSS?

Arbetet med DDSS inleddes 1997 med målet att på internet publicera uppgifter om befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge från 1600-tal och fram till sekelskiftet 1900. Initiativet togs av Landsarkivet i Lund. Resultatet har publicerats på DDSS egen webbplats. Innehållet har tagits fram i samarbete med släktforskarföreningar och i olika arbetsmarknadsprojekt.

Varför flyttar innehåll från DDSS till Riksarkivets webbplats?

DDSS webbplats (ddss.nu) var en särlösning som byggde på en nu föråldrad teknik och den levde inte upp till dagens krav på tillgänglighet. Ingen data har gått förlorad i flytten. Länkar till enskilda poster har pekats om automatiskt. Har du en gammal länk till en post hos DDSS så ska den fortfarande fungera efter flytten. Webbplatsen har stängts, men allt innehåll och även webbplatsen som sådan har arkiverats. 

DDSS i Digitala forskarsalen

Nu har kyrkobokföringsregistren från DDSS:s webbplats flyttat in i Riksarkivets söktjänst Digitala forskarsalen och dess tjänster Födelseregister, Vigselregister och Dödregister.

En hel del av de temasidor som fanns på DDSS:s webbplats har också flyttats till Digitala forskarsalen. I nuläget finns inte samma rika sökfunktionalitet som tidigare men Riksarkivet undersöker möjligheten att återskapa förlorade sökmöjligheter.

I samband med flytten har också ämnesområdet Demografiska databaser lanserats. I ämnesområdet listas digitaliserade arkiv och databaser med koppling till demografi och folkräkningar.

DDSS som öppna data

För att underlätta vidareutnyttjande av datainnehållet i registren för födda, vigda och döda har innehållet exporterats och publicerats som öppna data. Du kan alltså ladda ner innehållet och bearbeta det på det sätt som passar dig.

I syfte att uppfylla lagkrav på skydd av personuppgifter har innehållet i de nedladdningsbara filerna begränsats så att information om personer som kan vara i livet uteslutits. Födselregistret i nedladdningsbar version saknar därför alla poster från 1915 eller senare och vigselregistret alla poster daterade 1930 eller senare.

Mer information om det avslutade projektet Demografisk databas södra Sverige och de överflyttade sökbara registren återfinns på Demografisk databas södra Sverige.

Karta över Skåne, Blekinge och Halland
Delar av det område som informationen i DDSS hämtats från. Kartan är hämtad ur Krigsarkivets samling Sveriges topografiska kartor. Hela kartan hittar du i Riksarkivets söktjänst.

Visa hela nyhetsarkivet