Frukostmöten om statens symboler 

2024-05-22

Representanter från ett 30-tal myndigheter har deltagit i frukostmöten om statens symboler. Syftet har varit att öka myndighetschefers medvetenhet om vikten av att använda statliga symboler i myndigheters kommunikation, men också att informera om vår heraldiska verksamhet.

Riksarkivet ansvarar för att heraldiska vapen och symboler som ska användas i statliga verksamheter, utformas i enlighet med heraldiska normer och gällande lagstiftning. Det är viktigt att myndigheter i sin kommunikation tydligt signalerar sin tillhörighet till staten, inte minst i dagens försämrade säkerhetsläge. Om detta berättade statsheraldikern Davor Zovko nyligen vid tre uppskattade frukostmöten där ett 30-tal myndigheter deltog.

Idag varierar myndigheters tydlighet när det gäller symboler/logotyper. Vissa myndigheter visar statliga officiella beteckningar tydligt i sina logotyper, andra inte alls. Totalt saknar mer än 60 procent av statens förvaltningsmyndigheter statliga symboler i sina logotyper. Kunskapen om att myndigheter bör samråda med Riksarkivet i samband med att de förändrar sina symboler är också låg. Den senaste myndigheten som fick ett nytt vapen komponerat av Riksarkivet är Utbetalningsmyndigheten, som nyligen startade sin verksamhet.

– I Sverige har vi en paradox. Det finns en mängd av företag och organisationer som skulle ge vad som helst för att i sina logotyper få använda tre kronor. Men de får inte. Samtidigt finns en mängd av myndigheter som får, och till och med bör, använda tre kronor men som tycks ge vad som helst för att slippa, säger Davor Zovko, statsheraldiker.

Mötesrum
Foto: Mimi Gavelli

Visa hela nyhetsarkivet