Ny bok i serien Det medeltida Sverige 

2024-03-05

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Den nu utkomna boken (DMS 2:8) behandlar Rekarne i Södermanland och är författad av Christian Lovén och Kaj Janzon.

Utgivningen i DMS visar var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem. Allt skriftligt källmaterial gås igenom, och eftersom nya fynd av medeltida brev sker mycket sällan är böckerna i princip giltiga för evigt.

Västerrekarne och Österrekarne

Den nu aktuella boken behandlar den nordvästra delen av Södermanland, Rekarne, som består av två härader: Västerrekarne och Österrekarne. Området hade bara en stad under medeltiden, Torshälla.

I området fanns ett viktigt kloster, johannitbrödernas Eskilstuna, som ägde många gårdar. Där låg i början av 1100-talet biskopssätet Tuna, men det lades ned före 1164. Flera tecken tyder på att Tuna stift omfattade Närke och Rekarne och att Rekarne ursprungligen räknades till Närke. Eskilstuna blev inte stad förrän på 1600-talet.

Många av gårdarna ägdes av frälset (adeln), och Barva socken hade inte en enda självägande bonde. I Sundby socken fanns också den viktiga kronobyn Ostra. Den bestod på 1500-talet av sju stora gårdar som alla ägdes av kronan, och här stod år 1229 ett slag där kung Erik Eriksson förlorade makten till Knut Långe.

Vallby by och kyrka
En karta från 1646 över Vallby by och kyrka syns på omslaget av den nya boken. Länk till hela kartan på lantmäteriets webbplats.

Utgivningen om Södermanland klar

I och med DMS 2:8 avslutas landskapet Södermanland. Det är det först färdiga av de gamla kärnlandskapen som kungen under medeltiden skulle besöka på sin Eriksgata – de övriga var Uppland, Östergötland, Västergötland, Närke och Västmanland.

– Att ett av de gamla kärnlandskapen nu är färdigt är en liten milstolpe för forskningen, berättar Riksarkivets Christian Lovén, en av bokens författare.

Östergötland och Västergötland på tur

Utgivningen av Uppland (utom Stockholm) kommer att vara avslutat inom några år. Arbetet med Östergötland och Västergötland inleds i år. Däremot är flera av de andra landskapen som Öland, Gästrikland och det stora Värmland redan klara.

Länk till boken vår webbutik: https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/bocker/det-medeltida-sverige-2-8.html

 


 

Visa hela nyhetsarkivet