Riksarkivet med i nytt råd för skydd av kulturarv 

2024-02-29

Riksarkivet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Beredskapsplanering och Riksarkivets roll inom totalförsvaret har med anledning av säkerhetsläget i omvärlden varit högt prioriterat de senaste åren.

– Vi välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot att bidra med vår erfarenhet i rådets arbete. Vi märker i våra kontakter med myndigheter och andra aktörer inom arkivsektorn en stor efterfrågan på stöd i frågor om beredskap för arkiv, kommenterar riksarkivarie Karin Åström Iko.

Uppdraget

Regeringens uppdrag innebär att Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk får i uppgift att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet. Rådet ska vara ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige. Rådets arbete är tidsbegränsat till och med den 28 februari 2027 och ska avslutas med en slutrapport. Riksantikvarieämbetet kommer att fungera som sammankallande för rådet.

Till nyheten på regeringens webbplats

Arkivpodden om beredskapsfrågor

Tre personer står vid ett bord, den ene intervjuas av en radioreporter.
Ministrarna från presskonferensen den 28 februari 2024. Fotograf: Erik Larsson, Riksantikvarieämbetet.

Visa hela nyhetsarkivet