Vårens digitala lunchföredrag från Riksarkivet 

2024-02-20

Nu kan du boka fyra fredagar för fördjupning vid lunchtid. På menyn under våren finns 1700-talets väckelserörelser, svensk utvandring till Amerika, frätande bläck i arkiven och kartläggning av det medeltida Sverige. Lunchföredragen är gratis och sker digitalt via Zoom, alltid klockan 11.30.

23 februari: 1700-talets upproriska väckelserörelse

Kliv in 1700-talets upproriska väckelserörelse tillsammans med Kettil Mannerheim från Stockholms stadsarkiv under rubriken ”Det inre ljuset”. Här får du möta en av alla de människor som fängslades för sin tro och vägran att delta i de kyrkliga ceremonierna: prästdottern Margareta Utterbom. År efter år bearbetade prästerskapet Utterbom i syfte att få henne att återvända till statsreligionen. I de alltmer frustrerade prästernas rapporter får vi inte bara ta del av intressanta teologiska dispyter, fram träder även en människa som vägrar kompromissa med sin ideologiska övertygelse. Men Utterbom stod inte ensam: Bakom henne fanns vännerna i Mommas hus, en grupp radikala pietister som tillsammans bildade en av Sveriges tidigaste frikyrkoförsamlingar. 

Här kan du anmäla dig till föredraget: https://events.magnetevents.com/Event/det-invartes-ljuset-57140/

22 mars: Svenska Emigrantinstitutets arkiv

Arkivarien Judit Söderblom berättar om Svenska Emigrantinstitutets samlingar. I snart 60 år har emigrationshistoriskt arkivmaterial samlats i Utvandrarnas Hus i Växjö. Brev skickade till och från Amerika och Sverige, fotografier, dagböcker och mycket annat gömmer sig i hyllorna. I materialet ryms personliga berättelser om de 1,3 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika mellan 1850 och 1930. I föredraget berättar Judit om Svenska Emigrantinstitutets verksamhet och visar guldkorn ur samlingarna.

26 april: Det medeltida Rekarne, Sörmland och Sverige

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som ges ut av Riksarkivet. Den kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige, härad för härad och socken för socken. Böckerna visar var medeltidens gårdar låg och vilka som ägde dem. Utgivningen har pågått sedan 1972 och täcker snart halva landet. Den senaste boken behandlar Rekarne i Södermanland, och med detta är ett av rikets gamla kärnlandskap färdigbehandlat. Föredraget kommer dels att behandla DMS i stort, dels att peka på några egendomligheter som framkommit i just Rekarne. Föredraget hålls av bokens författare, docent Christian Lovén.

24 maj: Att försöka stabilisera historien

Järngallusbläck användes flitigt från tidig medeltid fram till 1900-talet och många av våra historiska arkivhandlingar är framställda med detta skrivmedium. Dessvärre kan bläcket ge frätskador på papper och orsaka förlust av information. Under lång tid har man försökt att finna en bra metod för att stabilisera den här typen av nedbrytning. Konservatorn Anna Lagerqvist Alidoost berättar i detta lunchföredrag om järngallusbläckets historia och hennes pågående forskning om utveckling av en lämplig konserveringsmetod.

Äldre, illustrerat fartyg 

Foto: Kalmar läns museum (Public Domain).

Den 22 mars berättar Judit Söderblom om Svenska Emigrantinstitutets arkiv. Bilden visar ett vykort där man kunde ange datum för sin ankomst till USA.

Visa hela nyhetsarkivet