Makt och Minne – perspektiv på källor till samisk historia 

2023-11-08

Idag inleds konferensen Makt och Minne i Östersund. Konferensen, som äger rum på Mittuniversitetet i Östersund, samlar omkring 150 deltagare som följer konferensen på plats eller digitalt.

flagga Makt och Minne 

Fotograf: Josefin Daddono

 

Makt och minne

Konferensen har tre övergripande teman: Arkivinstitutionerna och den samiska samhällsdokumentationen, repatriering av det samiska kulturarvet samt aktuell forskning.


Frågan om de samiska arkiven i Norden är aktuell, inte minst mot bakgrund av Sanningskommissionernas pågående arbete i Sverige, Norge och Finland med att dokumentera statens behandling av samerna. Arkivfrågor är centrala i detta sammanhang. Förhoppningen är att konferensen kan vara en viktig mötesplats för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte, sprida aktuell forskning och främja dialog.

NordSam

Konferensen sker inom ramen för NordSam-arbetet, en arbetsgrupp som startades 2019 av Riksarkiven i Sverige, Norge och Finland när det gäller de samiska arkiven. Det faktum att Sápmi, det samiska folkets land, sträcker sig över alla tre länder gjorde det tydligt att det finns ett behov av samarbete. Ett konkret samarbetsprojekt är Nuohtti (nuohtti.com), en plattform som tillgängliggör digitaliserat arkivmaterial med anknytning till samisk kultur, som bevaras vid europeiska minnesorganisationer.

 

Mingel

Fotograf: Josefin Daddono


Ett samarrangemang

Arrangörer till konferensen är Riksarkiven i Sverige, Norge och Finland, Sámi Arkiiva i Norge, Samearkivet i Finland, Gaskeuniversiteete /Mittuniversitetet, Gaaltije – saemien museume och Föreningsarkivet i Jämtlands län. Konferensen har fått stöd från Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram.

Visa hela nyhetsarkivet