Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet 

2023-09-15

Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskning till sjöss och en konstvetares perspektiv på samlingar och arkiv. Det är i koncentrerad form vad som väntar i höstens föredrag. Som vanligt är det fredagar klockan 11:30-12:30 via Zoom som gäller.

 

29 september: Den unge Gustav Eriksson – ett kungaämne?

Riksarkivets Roger Axelsson nyanserar i föredraget bilden av kungens barn- och ungdom. Föredraget är kostnadsfritt. Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 27 september. Mer info och anmälan: https://events.magnetevents.com/Event/den-unge-gustav-eriksson--ett-kungaamne-54263

20 oktober: 1523 - vad breven har att berätta

Brevens värde som källmaterial ligger delvis i dess oftast exakta datering: de ger en inblick i vad en enskild person en enskild dag ville meddela någon annan. På så sätt kan de alltid bidra till vår kunskap om den samtid de skrevs i. Drygt 230 svenska brev från 1523 har bevarats till vår tid. Vilken bild ger de av märkesåret för Gustav Vasa? Sara Risberg från Riksarkivet berättar. Föredraget är kostnadsfritt. Föranmälan krävs. Mer info och länk till anmälan kommer ut senare. 

17 november: Släktforska om sjöfolk

Sjömän är en väldokumenterad yrkesgrupp. Tack vare sjömanshusens arkivhandlingar kan vi hitta mycket information om sjömannens arbetsliv till sjöss, om resorna och om fartygen. Hur du hittar denna information berättar släktforskaren Eva Johansson i sitt föredrag den 17 november. Hon har skrivit handboken "Släktforska om sjöfolk", utgiven av Sveriges Släktforskarförbund. Föredraget är kostnadsfritt. Föranmälan krävs. Mer info och länk till anmälan kommer ut senare. 

15 december: Ordnade samlingar och oväntade ansamlingar

Konstvetaren Olle Wilson berättar om spännande möten med sitt forskningsmaterial. Föredraget är kostnadsfritt. Föranmälan krävs. Mer info och länk till anmälan kommer ut senare.

 

Eva Johansson berättar den 17 november om släktforskning om sjöfolk.

Visa hela nyhetsarkivet