Medeltidsbreven – ny nedladdningsbar datamängd från Riksarkivet 

2023-09-13

Det digitala registret SDHK – Svenskt Diplomatariums huvudkartotek – är nu tillgängligt som nedladdningsbar datamängd.

I SDHK är över 44 000 svenska medeltidsbrev registrerade. Det gäller brev eller uppgifter om brev, som på något sätt berör Sverige och svenska förhållanden från år 817 fram till 1540. Varje brevs innehåll – med personnamn, ortnamn och viktiga sakuppgifter – är sammanfattat, de brevtexter som tryckts i Svenskt Diplomatarium finns med, och upplysningar ges om var, hur och i vilken form de bevarats.

Breven är en viktig källa till vår kunskap om medeltiden och har stor betydelse som forskningsmaterial. Nu finns hela registret tillgängligt för nedladdning från vår webbplats: riksarkivet.se/psidata/sdhk.

Eftersom registret är levande och uppdateras närapå dagligen hänvisas den intresserade till att också besöka vår vanliga söktjänst: sok.riksarkivet.se/sdhk.

Brev utfärdat i Rom 1424 där påven Martin V tar Askeby kloster i sitt beskydd.
Brev utfärdat i Rom 1424 där påven Martin V tar Askeby kloster i sitt beskydd.

Visa hela nyhetsarkivet