Välkommen till Riksarkivets konferens om informationshantering!  

2023-06-21

Den 30 november är det dags för Riksarkivets årliga konferens för informationshantering. Konferensen tar upp aktuella frågor inom arkiv- och informationshantering i både offentlig och enskild sektor.

Ett flertal punkter i årets program rör arkiv i krig och kristider. Riksarkivet informerar bland annat om den nya vägledningen för utökat bevarande vid kris. Vi berättar också om regelverket för undanförsel, evakuering och förstöring av arkiv ser ut i Sverige.

Andra programpunkter handlar om överlämnande av arkiv, bevarande och gallring, generella föreskrifter (RA-FS), kompetensområde arkiv inom regeringsuppdraget Ena och Riksarkivets arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).

Konferensen är också ett tillfälle för möten och samtal mellan Riksarkivet och de myndigheter som vi samverkar med. Under dagen ges därför ett flertal möjligheter att träffa representanter för Riksarkivet olika enheter och diskutera viktiga frågor. Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Här hittar du hela programmet och information om anmälan!

Visa hela nyhetsarkivet