Domboksregister från Blekinge som nedladdningsbar data 

2023-04-27

Nu finns ett register till domböcker från Medelstads häradsrätt 1668 och 1679-1750 som nedladdningsbar data här på vår webb. Registret omfattar över 90 000 personposter och drygt 20 000 domstolsärenden.

Datamängden för nedladdning omfattar en tabell med personposter och en med mål. Personposterna knyts till målposterna via ett löpnummer.

Varje personpost har uppgifter som till exempel namn (för- och efternamn), titel, hemvist och tingsdag lagts in. Förutsatt att uppgiften anges i dombokstexten. Det finns också en kort ärendebeskrivning med information om vilken kategori målet tillhör, till exempel brott, äktenskap, arv eller som benämnts ofredande i form av skällsord, örfilar, slagsmål, fylleri, lösdriveri.

Registret är skapat av privata forskare och har tidigare givits ut på CD-skiva av Blekinge släktforskarförening. Källorna är Medelstads häradsrätts domböcker, Riksarkivet i Lund, och domböcker från Göta hovrätt, Riksarkivet i Vadstena. Med föreningens och efterlevandes till registrets upphovspersoner tillstånd kan nu Riksarkivet erbjuda registret för nedladdning och nyttjande.

Här hittar du mer information och kan ladda ner datan: https://riksarkivet.se/psidata/dombocker-medelstad-harad

 

dombok på vagn
En av de domböcker från Medelstad som ingår i registret. Foto: Maria Wallin.

Visa hela nyhetsarkivet