Vapen till nya Utbetalningsmyndigheten 

2022-11-18

I dag har beslut tagits om det vapen som ska symbolisera Utbetalningsmyndigheten.

Mikael Westberg är särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Westberg beslutade idag att myndigheten ska anta ett vapen med följande beskrivning:

I blått fält ett stolpgaffelkors av guld belagt med tolv blåa rundlar och åtföljt ovan av en rundel av guld på vardera sidan av stolpen.
Skölden krönt med kunglig krona.


Heraldiskt vapen till Utbetalningsmyndigheten


Vapnet har komponerats och ritats av statsheraldikern Davor Zovko, i samråd med den särskilde utredaren.

Myndighetens uppdrag är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska även ansvara för att vidareförmedla betalningsorder avseende förmåner och stöd från de anslutna statliga välfärdssystemen, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket, genom ett system med transaktionskonton.

Vapnet symboliserar flöde av utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Rundlar används ofta i heraldiken som symboler för pengar. Felaktiga utbetalningar – som symboliseras av de två ”avvikande” rundlarna av guld – ska förebyggas, förhindras, eller åtminstone upptäckas i tid och korrigeras. Målet är att felaktiga utbetalningar helt och hållet ska upphöra, vilket i vapnet symboliseras av de relativt stora blåa fälten där inga ”avvikande” rundlar av guld finns.

Visa hela nyhetsarkivet