Ytterligare en namninsamling för kvinnlig rösträtt publicerad 

2022-04-07

Riksarkivet har digitiserat och publicerat listorna från ytterligare en namninsamling, ”Kvinnornas masspetition” från 1906 med cirka 142 000 underskrifter.

Den stora namninsamlingen för kvinnlig rösträtt som Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) anordnade 1913-1914 var inte det första uppropet för kvinnlig rösträtt (se länk nedan). En liknande namninsamling genomfördes 1906 då 142 000 kvinnor över 18 år skrev på. Kvinnornas masspetition lämnades av LKPR till Justitiedepartementet 1906. Nu har Riksarkivet i samarbete med Demokrati100 digitiserat och publicerat även dessa listor.

Signe Bergman, mångårig ordförande i LKPR skrev i ett brev till Ann Margret Holmgren i augusti 1906 att: I Söndags voro Anna Lindhagen och jag ute vid Gröndal och gingo i hus efter hus med listor. På några timmar fingo vi ihop 42 namn, men lemnade listor kvar på de flesta ställen. Glädjande att säga, blefvo vi i allmänhet ytterst väl bemötta, och särskildt hos männen funno vi uppmuntran och förståelse. De uppmanade kvinnorna att skrifva på. Vi foro hem särdeles nöjda med vår dag.

Denna petition samlade flest namn i storstäderna, det fanns inte lika många lokala rösträttsföreningar ute i landet ännu som 1914. Det märks i arkivmaterialet att LKPR var bättre organiserade, både hur listorna är utformade och hur de har satts ihop och bundits in. Vid insamlingen 1913-1914 märktes varje lista med länets och ortens namn vilket inte gjordes 1906 och därför gör det lite mer svårnavigerat att använda dem. En intressant skillnad mellan listorna är att i den tidigare är ”Titel eller yrke” rubrik för en gemensam kolumn medan de i den senare har skiljt på ”Titel” och ”Yrke” för att fler kvinnor var yrkesverksamma.

De uppgifter som finns i listorna är uppgift om namn, titel eller yrke, adress, uppgifter om frivilliga bidrag samt frågan – Vill ni ingå i rösträttsförening?

Du hittar Kvinnornas masspetition här

Länk till tidigare nyhet om namninsamling för kvinnlig rösträtt

Underskrifter från kvinnor i Gävleborgs län 

Bild: Underskrifter från kvinnor i Gävleborgs län. Justitiedepartementet, Huvudarkivet 1840-1975.

Visa hela nyhetsarkivet