Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er 

2022-04-04

Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag, forskare och utvecklare möjlighet att använda arkivinformation i egna tjänster eller ladda ner metadata och digitiserade arkivhandlingar för vidareutnyttjande.

Utvecklar du digitala tjänster riktade till släktforskare? Bedriver du historisk forskning med stöd av digitala metoder och verktyg?

Ett API (Application Program Interface) är ett publikt programmeringsgränssnitt som kan användas av programvaruutvecklare. Våra API:er ger i nuläget tillgång till beskrivande data – metadata – om ca 85 000 arkiv från Riksarkivet, Malmö stadsarkiv, Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv. De ger även tillgång till ca 80 000 digitiserade (skannade) arkivhandlingar ur statliga arkivbestånd från Riksarkivets Digitala forskarsal.

Enbart de digitiserade arkivhandlingar som Riksarkivet har bedömt är förenliga med dataskyddsförordningen (GDPR), inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess samt är upphovsrättsligt fria för vidareutnyttjande är tillgängliga via API:erna. De digitiserade arkivhandlingarna är också tydligt rättighetsmärkta i enlighet med DIGG:s rekommendationer, läs mer om dem på DIGGS:webbplats. Märkningen syns nu också i Riksarkivets bildvisning.

API:erna är fritt tillgängliga utan avgift och det krävs inget särskilt medgivande eller registrering för att använda dem. Däremot måste du följa Riksarkivets användarvillkor för API:erna, du hittar dem på vår webbplats.

Under 2022 fortsätter Riksarkivet utvecklingsarbetet med att göra topografisk information om Sveriges historiska bebyggelse tillgängliga på samma vis. Arbetet med att rättighetsmärka digitiserade arkivhandlingar kommer också att fortsätta och fler digitala bilder görs tillgängliga via API:erna efterhand.

På Riksarkivets webbplats finns information om hur du använder Riksarkivets publika API:er. Kontakta oss gärna med frågor. Vi vill också gärna höra av dig som använder våra API:er och har feedback eller vill berätta om hur du använt dig av Riksarkivets öppna data.

Kontaktinformation

Använd adressen api@riksarkivet.se

Kontaktpersoner

Nils Weinander, systemägare API:er
Telefon 010-476 71 73, nils.weinander@riksarkivet.se

David Haskiya, chef för enheten för Digitala användarmöten
Telefon 010-476 71 27, david.haskiya@riksarkivet.se

 

Karta av Dahlberg 1645En av många kartor som Riksarkivets API:er nu ger tillgång till.  

Visa hela nyhetsarkivet