Riksarkivet stöder arkiv- och kulturinstitutioner i Ukraina 

2022-03-24

Arkiven är en grundläggande del av ett samhälles demokratiska infrastruktur och en omistlig del av kulturarvet. Kriget i Ukraina hotar arkiven.

Hösten 2021 firade Ukraina sin 30:e självständighetsdag. I samband med det lånade det svenska Riksarkivet ut Filip Orliks konstitution från 1710 till en utställning i Sofiakatedralen i Kiev. En påtaglig påminnelse om vikten av arkivens värde över tid.

I november hade riksarkivarien förmånen att få besöka Kiev och träffa kollegor från Ukrainas nationalarkiv, Statliga centrala historiska arkivet, världsarvet Sofiakatedralen, Andra världskrigsmuseet och Kievs universitet.

Riksarkivet uttrycker sitt fulla stöd för alla arkiv- och kulturarvsinstitutioner i Ukraina, i deras strävan och kamp för att bevara sina arkiv och samlingar från att skingras och förstöras.

Arkiven innehåller samhällsviktig information som är central för både samhälle och individer. Exempel på sådan information är bevis för ägande och identitet, till exempel fastighetsregister och folkbokföring.

På Unescos världsminneslista finns arkiv och handlingar som anses särskilt betydelsefulla för mänskligheten och vårt kollektiva minne. Riksarkivet innehar ordförandeskapet i den svenska världsminneskommittén och arbetar aktivt för de svenska världsminnena.

Det finns fyra ukrainska världsminnen:

 • Collection of Jewish Musical Folklore,
  Vernadsky National Library of Ukraine
 • Documentary Heritage Related to accident at Chernobyl,
  Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
 • Radzwills’ Archives and Niasvizh (Nieśwież) Library Collection,
  delvis på Central State Historical Archives of Ukraine
  (delas med Belarus, Finland, Litauen, Polen och Ryssland)
 • The Act of the Union of Lublin document,
  Central Archives of Historical Records, Polen
  (delas med Belarus, Lettland, Litauen och Polen)

Vikten av kollegialt stöd och utbyte är stort under nuvarande svåra förhållanden och måste förstärkas under en framtida uppbyggnadsfas. Ett fortsatt arkivsamarbete mellan våra länder kan inte nog betonas.

 

 

Ukrainas ambassadör på besök i Riksarkivet 220323

Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk vid besök på Riksarkivet den 23 mars 2022. Till vänster: Johanna Fries Markiewicz, Chef för Riksarkivets enhet för bevarande och konservering. Till höger: Riksarkivarie Karin Åström Iko. Fotograf: Elisabet Netinder. På bilden studeras en av de kartor över Ukraina som finns hos Riksarkivet och som nu går att ta del av genom Wikimedia Commons.    

 

Visa hela nyhetsarkivet