Välkommen till Nordiska arkivdagarna 1-2 september 

2022-03-01

Nu är det äntligen dags för Nordiska arkivdagarna i Sverige! Lyssna, diskutera, nätverka och lär om aktuella arkivfrågor under två intensiva dagar. Delta på plats eller digitalt.

Nordiska arkivdagarna arrangeras bara var 3:e år, roterande i de nordiska länderna. I år ordnar Riksarkivet konferensen i Sverige, den 1-2 september i Stockholm. Temat är Arkiv och samhälle.

Nordiska arkivdagarna 


På konferensen träffar du arkivintresserade från hela Norden och kan lyssna på intressanta föredrag och delta i samtal, fördjupningar och workshops. Du kan välja på mer än 60 olika programpunkter. Några exempel:

  • Andreas Norlén, Riksdagens talman, om demokratins förutsättningar i form av öppenhet och utmaningar i varje tid.
  • Archiving by Design – workshop om strategi för elektronisk arkivering – vad arbetssättet innebär och kan betyda
  • Enskilda arkivens betydelse för det gemensamma kulturarvet – utmaningar kring insamling och långtidslagring
  • Nordiskt samarbete om samiska arkiv – workshop ledd av Nordsam
  • Shared Archival Heritage in the Nordic – samarbete om tillgång till arkivhandlingar, Njörður Sigurðsson, Island
  • Magnus Enzell, infrastrukturdepartementet, om digitaliseringsfrågor nationellt och på EU-nivå
  • Katarina Gidlund, professor Mittuniversitetet, om strukturer vi behöver brottas med för att göra digitaliseringen mer demokratisk
  • Huvudtalare från övriga Norden: Päivi Nerg, Finansministeriet, om Finlands digitalisering av den offentliga förvaltningen. Knut K. Bjørgaas, Digitaliseringsdirektoratet, om Norges digitaliseringsstrategi. Mikkel Flyverbom, professor vid Copenhagen Business School, om etik, exponering och utsatthet i en datafierad värld.  

 

Delta på plats eller digitalt

I år erbjuder Nordiska arkivdagarna för första gången deltagande både på plats och digitalt.

Om du deltar på plats i Stockholm kan du ta del av det fullständiga programmet: talare, fördjupningar, workshops och givetvis ges goda möjligheter till att diskutera, mingla och knyta kontakter.

Du som deltar digitalt kan se delar av programmet: alla programpunkter från huvudscenen.

 

Boka tidigt-pris

Vi erbjuder boka tidigt-pris fram till och med den 25 mars.

Studerar du arkiv- och informationsvetenskap? Då får du rabatt på digitalt deltagande!

Sista anmälningsdag är 25 april.

Följ länken för mer information och anmälan.

Visa hela nyhetsarkivet