Med anledning av säkerhetsläget: Arkivens betydelse 

2022-02-28

Riksarkivarien vill med anledning av säkerhetsläget lyfta värdet av arkiv och den samhällsviktiga information som finns i dem.

Riksantikvarien Joakim Malmström har uppmärksammat kulturarvsinstitutionerna i Ukraina och det utsatta läge de befinner sig i.

Riksarkivarien Karin Åström Iko vill här uppmärksamma betydelsen av den samhällsviktiga information som arkiven innehåller, och som i alla lägen är viktig både för samhället och för den enskilda individen. Exempel på sådan information är bevis för ägande och identitet (till exempel fastighetsregister och folkbokföring).

Under hösten 2021 lånade Riksarkivet ut Filip Orliks konstitution från 1710, i samband med Ukrainas firande av sin 30:e självständighetsdag. En påtaglig påminnelse om vikten av arkiv över tid.

 

Läs mer om utlånet av Filip Orliks konstitution

Läs riksantikvariens uppmaning till stöd på Riksantikvarieämbetets webbplats

Visa hela nyhetsarkivet