1930 års folkräkning uppdaterad 

2021-12-21

Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning har uppdaterats med 112 655 poster/personer fördelade över 18 församlingar i 8 län.

Registrering av 1930 års folkräkning sker inom ramen för projektet SweCens. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras men enbart personer äldre än 100 år finns sökbara på grund av dataskyddsförordningen (GDPR).

Du hittar folkräkningen 1930 tillsammans med äldre folkräkningar från 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 i vår digitala forskarsal. Länk till folkräkningarna.

I folkräkningarna finns uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna.

Folkräkningarna ger uppgifter om varje enskilt hushåll, dess uppbyggnad och samtliga individer. En funnen person i folkräkningen ger en bild av hur hushållet var uppbyggt med kärnfamiljer, tjänstefolk, inneboende etc. med samtliga individers personuppgifter.

Uppgifter som redovisas är; för- och efternamn, födelseår, hemort, familjeställning, födelseförsamling/ort, födelseland, kön, civilstånd, yrke, titel, lyte, nationalitet, trosbekännelse och övriga källtrogna anmärkningar. Dessutom redovisas SCBs koder avseende församling, land och yrke.

 

Visa hela nyhetsarkivet