Förlängd tillämpningstid av generella gallringsföreskrifter 

2021-12-16

Riksarkivet beslutade den 24 juni 2021 om nya generella gallringsföreskrifter som ska underlätta myndigheternas arkivvård, och som träder i kraft den 1 januari 2022.

Riksarkivet har nu beslutat om en ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2021:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr,- stöd- och kärnverksamheter.

Beslutet innebär att Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6) i sin lydelse från den 1 juli 1998 får tillämpas till och med den 31 december 2022.

Länk till tidigare nyhet angående RA-FS 2021:6.  

Kontakt: riksarkivet[a]riksarkivet.se

Visa hela nyhetsarkivet