Tryckfrihetsförordningen nominerad som världsminne 

2021-11-30

Idag stänger fönstret för nya nomineringar till UNESCO:s lista över världsminnen. Unescorådet har nominerat Tryckfrihetsförordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Yttrandefrihet betraktas i dag som den mest grundläggande av mänskliga rättigheter och den som möjliggör de andra rättigheterna. Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 anses numera allmänt ha varit den första i världen och den etablerade även den i nära två sekel världsunika svenska offentlighetsprincipen. Sveriges lagstiftning och långa historiska tradition på området har därför global betydelse.

Nomineringen omfattar de källor på Riksarkivet som i berättar om lagstiftningens tillkomst. Dessutom ingår en del av det som blev förordningens omedelbara resultat i form av trycksaker och pamfletter som idag förvaras på Kungliga biblioteket. Samlingarna utgör tillsammans en världsunik dokumentation av ett viktigt steg i de mänskliga rättigheternas utveckling och demokratins framväxt.

 

Tryckfrihetsförordningen
Foto: Jens Östman.

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet