Riksarkivet medverkar i två nya böcker! 

2021-11-17

Två nya böcker, Filmens Göteborg och Hemlin foto - bildskatten och berättelsen finns att köpa.

 

filmens göteborg november 2021 

Filmens Göteborg är bok om film i arkiv och museisamlingar i Göteborg. Den förmedlar filmens roll i förståelsen för den lokala identiteten, historien och kulturarvet. Boken innehåller filmhistoriska exempel på bygget av Älvsborgsbron från 1960-talet, om Östra Nordstan före rivningarna på 1960-talet men även journalfilmer från 1900-talets början.

Karl-Magnus Johansson är redaktör och boken är ett resultat av samarbetsprojekt mellan GPS400 på Göteborgs universitet, Medicinhistoriska museet, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns museum och Riksarkivet i Göteborg.

 

Hemlin foto 

Hemlin foto – bildskatten och berättelsen handlar om fotografen Hans Hemlin med familj som drev fotoverksamhet på Gotland från 1950-talet. Boken förmedlar ett stycke lokal historia om fotoaffären i Visby som hade framkallningsservice och försäljning av fotoutrustning, vykort och ramar.

Boken är författad av Tina Messing och ges ut i samverkan med Riksarkivet i Visby.

Webbutiken

Visa hela nyhetsarkivet