Lappkodicillen från 1751 överlämnas till Samisk arkiv i Kautokeino under närvaro av norske kungen 

2021-10-20

Den 19 oktober överlämnades Lappkodicillen från 1751, ett slags samernas frihetsbrev, till Samisk arkiv (Sámi Arkiiva) i Kautokeino, Norge, under en ceremoni där kung Harald V och den norske kulturministern deltog.

Lappkodicillen kom till för att lindra effekterna av gränsdragningen mellan Sverige och Danmark- Norge efter det stora nordiska kriget och är ett tillägg till gränstraktaten från 1751. Kodicillen garanterade bland annat norska och svenska samers rätt till renbete på bägge sidorna av gränsen. Det viktiga och symboltunga dokumentet  finns i Riksarkivet i Oslo, men har nu överförts till Samisk arkiv i Kautokeino så att det kommer närmare det samiska folket.

I modern tid har renbeteskonventioner inskränkt rättigheterna till svenska samers renbete i Norge. Så sent som i juni i år användes Lappkodicillen i rättsförhandlingar mellan de bägge grannländerna. Dokumentet är, med andra ord, fortfarande en levande lagtext.

Överlämnandet av Lappkodicillen skedde på den Samiska högskolan i Kautokeino den 19 oktober och det svenska riksarkivet närvarade.

Den svenska versionen av lappkodicillen kan studeras i digital form på Riksarkivets digitala läsesal:

Ämnesområde - Riksarkivet - Sök i arkiven

Den svenska versionen av lappkodicillen 

Bildtext: Lappkodicillen från 1751

Klicka på bilden för att visa en förstoring.

Kontakt
Martin Ahlström

Visa hela nyhetsarkivet