Riksarkivet medverkar till ny forskningsinfrastruktur 

2021-09-29

Vetenskapsrådet har fattat beslut om medel till 32 forskningsinfrastrukturer varav Riksarkivet är delaktiga i två – SwedPop och HUMINFRA.

– Ett beviljat bidrag till en forskningsinfrastruktur är en enorm bedrift. Med det senaste beslutet från Vetenskapsrådet är Riksarkivet nu delaktig i inte mindre än tre forskningsinfrastrukturer: HUMINFRA, SwedPop och SweCLARIN. Riksarkivets medverkan kommer att underlätta vårt uppdrag att digitalisera och tillgängliggöra arkiv och samlingar, säger Riksarkivets forskningssekreterare Kim von Hackwitz.

Arbetet med HUMINFRA koordineras av Lunds universitet och de beviljade medlen gäller för perioden 2022-2024. Läs mer om HUMINIFRA.

SwedPop är en redan befintlig infrastruktur som nu fått nya medel för 2023-2026.  Forsknings¬infrastrukturen omfattar fem lärosäten och myndigheter och koordineras från Umeå universitet. Mer information om SwedPop.

En tredje forskningsinfrastruktur där Riksarkivet är involverat är SweCLARIN. Det arbetet administreras av Nationell Språkbanken och du kan läsa mer om det här.

Visa hela nyhetsarkivet