Tillgängligt kulturarv för forskning i tal 

2021-07-01

Riksarkivet har i samarbete med Institutet för språk- och folkminnen och KTH skrivit en forsknings- och utvecklingsrapport om att tillgängliggöra kulturarvsmaterial för forskning i tal. Upptäckter och lärdomar från det tvärvetenskapliga samarbetsprojektet redovisas i rapporten.

Projektet Tilltal – Tillgängligt kulturarv för forskning i tal, är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Institutet för språk- och folkminnen och Kungliga Tekniska Högskolan.

I projektet har man undersökt hur talteknologiska metoder kan bidra till att göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare inom många olika discipliner. Projektet har finansierats av Kungliga Vitterhetsakademin och Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för deras gemensamma satsning på samlingarna och forskningen.

”Tilltal” handlar om taldata och man tittar även på de regler som finns kring projektet och hur man bör hantera dem för att kunna öppna ljudarkiven för forskning. De som har arbetat med projektet har summerat sina erfarenheter i en rapport.

 

Karl Gösta Gilstring spelar in en intervju med Judith Johansson 

 

 

 

Visa hela nyhetsarkivet