Samarbete i fokus på konferens om digitalt kulturarv i praktiken 

2021-04-16

“Vi måste ta frågan om att digitalisera kulturarvet på allra största allvar”. Det var ett av budskapen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, inledningstalare på årets Digikult-konferens som ägde rum den 13-15 april.

Digikult är en årligen återkommande konferens om digitalt kulturarv i praktiken med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. Konferensen, som arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionens i samarbete med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Göteborgs stads kulturförvaltning, brukar äga rum i Göteborg men genomfördes i år helt digitalt. Under tre dagar möttes 200 deltagare för att ta del av intressanta, lärorika och inspirerande föreläsningar, panelsamtal och workshops.

Skärmbild från Digikult med moderator Emanuel Karlsten i mitten av bilden 

Bildtext: Under tre dagar genomfördes konferensen Digikult under ledning av moderatorn Emanuel Karlsten som sände från en temporär studio i Kronhuset som är en av Göteborgs äldsta och bäst bevarade 1600-talsbyggnader.
Foto: Lars Lundqvist cc-by.

Under första dagen deltog Riksarkivarie Karin Åström Iko i ett panelsamtal tillsammans med Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Ann Follin, överintendent, Statens Museer för Världskultur och Torsten Hökby stabschef för Riksantikvarieämbetet. Samtalet leddes av konferensens moderator journalisten Emanuel Karlsten och utgick från den debattartikel, skriven av styrgruppen för Digisam där paneldeltagarna ingår, som publicerades i Dagens Nyheter i januari i år. I artikeln krävs krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare.

Karin Åström Iko betonade i samtalet vikten av digitaliseringen vid arkiv och andra kulturarvsinstitutioner:

"Det här är en demokratifråga som handlar om rättskipning och att säkra den samhällsviktiga informationen så att den blir kvar. Det gäller också att ta höjd för det som skapas digitalt idag. Vi behöver öka förståelsen för värdet av all data som vi sitter på tillsammans, se kulturarvet som en resurs och göra den så öppen och tillgänglig som möjligt."

I panelsamtalet berördes vid flera tillfällen betydelsen av helhetsperspektiv och samarbete, bland annat av Torsten Hökby:

"Det behövs en större kraftsamling och en samhällsvilja att göra det här tillsammans. Utmaningarna kommer alltid att vara större än varje enskild myndighet."

Flera av presentationerna under konferensen visade goda erfarenheter av just samarbete och samverkan mellan kulturarvsorganisationer, såsom den öppna plattformen ADED för länkad arkeologisk data i Norge och projektet Evighetsrunor som är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet. Melissa Terras, som är professor i digital humaniora i Edinburgh, presenterade samarbetet i EU-kooperativet READ-COOP som tillämpar maskininlärningsteknik för utveckling av automatiserad handskriftstolkning.

Men även samarbete med allmänheten lyftes fram. Niclas Hagen, vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet, pratade om medborgarforskningens olika former. I en inspirerande presentation lyfte han fram positiva aspekter med ökat deltagande från allmänheten i forskningsrelaterade processer. Metoderna som diskuterades har stor potential i kulturarvssektorn för att främja engagemang och medskapande.

Kati Price från Victoria and Albert Museum i London bjöd på ett uppskattat framträdande som också lyfte fram betydelsen av kulturarvsinstitutioners relationer med omvärlden. Arbetet med museets nya sökgränssnitt “Explore the Collections” grundades på ambitiösa och omfattande brukarundersökningar som genomfördes med en nyutvecklad modell för att förstå människors behov och motivation att engagera sig.

Övriga teman som lyftes fram var bland annat medie- och informationskunnighet, upphovsrätt och det digitala kulturarvets koloniala arv. Samtliga föreläsningar och panelsamtal spelades in och kommer att publiceras i efterhand.

I anslutning till konferensen lanserade Digikult en inspirationsbank med 14 korta filmer om intressanta och inspirerande projekt och satsningar från olika aktörer. Riksarkivet bidrog med två sådana filmer, dels om utvecklingsarbete med språkteknologi och del om en satsning på automatiserad transkribering och medborgarforskning.

Länkar

Kontakt
Karl-Magnus Johansson

Visa hela nyhetsarkivet