Öppen remiss av Föreskrifter om gallring efter skanning 

2020-09-25

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning.

Föreskrifterna ersätter de tidigare remitterade föreskrifter om gallring efter skanning som var en del av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa administrativa handlingar (Dnr RA 22-2018/11457).

Klicka här för att ta del av utkastet till föreskrifter.

För den som vill svara på remissen

Börja gärna med att sammanfatta synpunkterna. Följ sedan föreskrifternas disposition och lämna synpunkterna paragrafvis.

Yttrandet ska skickas senast den 13 november 2020 till riksarkivet@riksarkivet.se med kopia till monika.jansson@riksarkivet.se. Ange ”Yttrande från [myndighetens namn] angående remitterade föreskrifter med Dnr RA 29-2018/4422” i ärenderaden.

Kontakt
Monika Jansson

Visa hela nyhetsarkivet