Begränsade öppettider i läsesalarna 

2021-01-11

Publicerades 2020-03-13, uppdaterades 2020-08-20, uppdaterades 2020-11-04, uppdaterades 2020-12-17, uppdaterades 2020-12-21, uppdaterades 2020-12-22, uppdaterades 2021-01-11, uppdaterades 2021-01-12..

Från och med den 12 januari 2021 är Riksarkivet läsesalar öppna kl. 10.00-11.00 på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Dessa öppettider gäller läsesalarna på samtliga verksamhetsplatser.

Även om läsesalarna kommer att hålla öppet ber vi alla att om möjligt undvika att besöka oss. Vi rekommenderar istället att du använder webbformulär för att beställa uppgifter och kopior ur Riksarkivets olika arkivbestånd. Klicka här för att komma till formulären: https://riksarkivet.se/bestall-uppgifter

Behöver du hjälp i samband med din beställning eller har frågor är du välkommen att ringa på 010-476 70 00. Välj knappval 1. Du kan också kontakta oss via e-post: riksarkivet@riksarkivet.se.

Öppettiderna i läsesalarna är tänkta för att lämna ut kopior av allmänna handlingar som du behöver omedelbar tillgång till. Beställningar ska göras före ditt besök. Om du behöver hjälp med att precisera vilken handling du söker ska du i förväg kontakta oss via telefon eller e-post. Möjligheten att få service i läsesalsexpeditionen är begränsad, så du kommer till exempel inte kunna få hjälp med att söka i register och arkivförteckningar.

Antalet platser i läsesalarna är begränsade, och vi kan inte garantera att det kommer finnas tillräckligt med platser för alla besökare. Om det är risk för trängsel vid ditt besök, antingen i läsesalen eller i läsesalsexpeditionen, kan du behöva vänta utomhus.

Begränsningen av öppettiderna beror på Folkhälsomyndighetens restriktioner och rådande smittläge. De gäller åtminstone fram till den 25 januari 2021. Situationer kan dock uppstå då öppettiderna akut måste begränsas ännu mer. Kontrollera därför alltid informationen på vår webbplats innan du besöker oss.

Riksarkivet har ställt in föredrag, visningar och andra publika arrangemang. Detta gäller alla verksamhetsplatser i landet.

Kontakt
Marie Lennersand

Visa hela nyhetsarkivet