Riksarkivet först ut bland nationella myndigheter 

2020-03-13

Hur mår Sveriges demokrati idag? Varför är information och arkiv centrala komponenter i vårt demokratiska system? Hur säkerställer vi fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information? Det var några av de frågor som lyftes när kommittén Demokratin 100 år besökte Riksarkivet för att välkomna myndigheten till det gemensamma arbetet för en starkare svensk demokrati.

Bild föreställande Karin Åström Iko och Peter Örn som skriver under demokratideklarationen 

Ståendes från vänster: Karin Åström Iko och Peter Örn. Fotograf: Jenny Odell

”Vi är mycket glada över att Riksarkivet som första nationella myndighet undertecknar deklarationen och därmed ansluter sig till vårt gemensamma arbete för en starkare svensk demokrati”, säger Peter Örn som är ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Vi tar ställning för en stark demokrati – idag och i framtiden

Riksarkivet har idag som första nationella myndighet undertecknat demokratideklarationen och åtar sig att under åren 2020-2021 fokusera på att lyfta de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer.

”Riksarkivet är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle och därför är det ett naturligt steg för oss att skriva under deklarationen och vidta åtgärder för att stärka demokratin. Vi tar ställning för en stark demokrati idag och i framtiden och hoppas att andra myndigheter väljer att göra detsamma”, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Information och arkiv centrala i vårt demokratiska system

Utvecklingen av demokratin är beroende av en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Arkiven är en förutsättning för Sveriges demokratiska system. Peter Örn konstaterar:

”Att säkra dagens och morgondagens samhällsinformation genom tid och rum är ett otroligt viktigt uppdrag i demokratin.”

Riksarkivet har funnits i mer än 400 år och arkiven innehåller en stor mängd information och kunskap. Genom bevarade och tillgängliga arkiv skapas möjlighet till insyn, rättssäkerhet, samt tillgång till samhällsviktig information och vårt gemensamma kulturarv.

Vad är demokratideklarationen?

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Kontakt
Andrëa Grängsjö

Visa hela nyhetsarkivet