Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering 

2020-01-28

Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.

Logotyp för det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna 


Kultur och bildning i samhällsbygget

Den 5 februari arrangerar Kulturrådet "Kultur och bildning i samhällsbygget". Forskaren och författaren Sverker Sörlin, aktuell med boken "Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans", inleder med en inspirationsföreläsning om kulturens och bildningens roll samhällsbygget.

Efter inspirationsföreläsningen följer ett panelsamtal mellan chefer från Samverkansrådet, där bland annat Karin Åström Iko deltar. Med utgångspunkt i föreläsningen lyfter deltagarna fram utmaningar och möjligheter.

Rundabordssamtal med Karin Åström Iko

På torsdagen den 6 februari träffar riksarkivarien Arkiv Sörmlands styrelse för ett rundabordssamtal om angelägna framtidsfrågor bland annat med koppling till den nyligen offentliggjorda arkivutredningen.

Karin Åström Iko kommer också att delta vid andra arrangemang under konventet, bland annat invigning, seminarium arrangerat av Arkiv Sörmland om arkiven och den digitala revolutionen och Kulturrådets frukostmingel.

Fakta Folk & Kultur

Den 5-8 februari är det dags för den tredje upplagan av konventet Folk & Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Folk och Kultur är en nationell samlingsplats för kulturpolitik i Sverige och Norden. Folk & Kultur pågår under fyra dagar och har en tematik som spänner från demokrati, miljö och jämställdhet till integration och kulturpolitik. Den 8 februari är programmet publikt och med fri entré och går under rubriken Folk och Kultur-dagen.

Kontakt
Andrëa Grängsjö

Visa hela nyhetsarkivet