Lagfartsregister för Gotlands norra häradsrätts arkiv 

2019-06-12

Nytt register publicerat i Digitala forskarsalen.

Lagfartsregistret, som är upprättat av Landsarkivet i Visby, innehåller drygt 39 000 poster till uppbud och fastor i Gotlands norra häradsrätts arkiv och täcker åren 1800–1875.

Registret är sökbart på socken, fastighetsnamn, mantal (eller andelar av fastighet), år och ting. Övriga uppgifter är protokollets paragrafnummer, volymens signum och ibland vilket uppslag i volymen protokollet finns samt eventuella anmärkningar.

Sök i Lagfartsregister

Visa hela nyhetsarkivet