Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg är digitaliserad 

2017-02-22

Materialet finns tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.

De 19 volymer som är skannade innehåller bl.a. kopior av dokument ur UD:s arkiv, forskningsrapporter, minnesanteckningar, pressklipp, artiklar och mycket mer.

Till Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg

Visa hela nyhetsarkivet