Kungl. Maj:ts Orden 

2017-02-20

Riksarkivet har på uppdrag av Kungl. Maj:ts Orden digitaliserat deras ordensmatriklar.

Här finns uppgifter om vilka som från år 1748 och framåt erhållit Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden, Vasaorden och Carl XIII:s orden. Enligt överenskommelse får Riksarkivet publicera det digitaliserade materialet i Digitala forskarsalen. Materialet är abonnemangsfritt.

Till det digitaliserade materialet

På Kungahusets webbplats kan du läsa mer om Kungl. Maj:ts orden

Visa hela nyhetsarkivet