Digitaliserade bouppteckningar 1980–2001 

2016-11-07

Ytterligare drygt 3 miljoner bilder har publicerats i SVAR, Digitala forskarsalen.

Tingsrätternas handlingar ur serierna Uppgifter om dödsfall eller Bouppteckningsregister har publicerats. Dessa handlingar kan användas som en sökingång för att hitta en bouppteckning enklare. Materialet är oftast ordnat alfabetiskt och när eftersökt person har hittats så får man information om vilket bouppteckningsnummer som man ska söka vidare på. Det kan t.ex. stå 58/80, vilket betyder bouppteckning nr. 58 för år 1980.

Till Domstolsarkiv

Visa hela nyhetsarkivet