Prins Alexanders vapen skapat av Riksarkivet 

2016-09-09

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Alexanders vapen.

Vapenbild Prins Alexander

 

Prins Carl Philips och prinsessan Sofias första barn, prins Alexander, har av kungen blivit förlänad titeln hertig av Södermanland. På så vis blir prinsen sörmlänningarnas egen beskyddare.

- Det är en stor heder att få rita prins Alexanders vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström.

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsar. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets Södermanlands vapen (en svart grip), vilket visar att prins Alexander är hertig av Södermanland. Gripen har varit Södermanlands vapen sedan 1560. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Prinsen förlänas vid dopet i Drottningholms slottskyrka Serafimerorden, vars kedja och tecken omger vapenskölden.

 

Riksarkivet ansvarar för statens symboler

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler. Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

 

Prinsens vapen i heraldisk app

Riksarkivet har en app med vapen för kommuner, län, landskap samt ett smakprov på försvarsmaktens och andra myndigheters vapen och emblem. Appen heter Sveriges symboler och innehåller 570 bilder samt allmän information om heraldik och sigillkunskap. Prins Alexanders vapen finns också med i appen.

 

Kontakt
Henrik Klackenberg

Visa hela nyhetsarkivet