Bouppteckningsregister Gotlands län 

2016-03-17

Registret finns i SVAR, Digitala forskarsalen och har uppdaterats med två häradsrätter och en rådhusrätt inom Gotlands län, drygt 54 000 poster. Bouppteckningsdatabasen innehåller därmed uppgifter från 13 län.

I registret finner du uppgifter om namn på den som bouppteckningen är upprättad efter och anhörigs namn, samt vilket årtal den gjordes. Därutöver finner du personens hemort och vilken häradsrätt som det gäller samt vilket arkiv och i vilken volym du kan hitta en persons bouppteckning.

Till Bouppteckningar

Visa hela nyhetsarkivet