Filtrera information

 
Antal träffar: 318

Sökresultat

2021-10-12 

Riksarkivet planerar för nya lokaler i Härnösand 

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.


2021-10-11  

Utlån till utställning i Polen

Riksarkivet bidrar med arkivhandlingar till en internationell utställning i Malbork, Polen.


2021-10-07  

Remiss av nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).


2021-10-05  

Riksarkivet i Täby officiellt invigt

Fredagen den 1 oktober invigdes Riksarkivet i Täby officiellt när kultur- och demokratiminister Amanda lind klippte bandet. Huvudteman för invigningen var demokrati och arkivlagen 30 år.


2021-10-04  

Riksarkivets yttrande på betänkandet om ny pliktmateriallagstiftning

Riksarkivet lämnade den 30 september 2021 sitt yttrande på betänkandet Papper, poddar och...Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial - SOU 2021:32.


2021-10-01  

Återstartsutredningen föreslår: 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet

Torsdagen den 29 september tog regeringen emot Återstartsutredningens betänkande. Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår en satsning på 800 miljoner kronor för digitalisering av det svenska kulturarvet.


2021-09-30  

Folkräkning 1930 uppdaterad

Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning har uppdaterats med 144 150 poster/personer fördelade över 44 församlingar i 17 län.


2021-09-29 

Begränsade öppettider i läsesalarna

Publicerades 2020-03-13, senast uppdaterad 2021-09-29.


2021-09-29  

Riksarkivet medverkar till ny forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om medel till 32 forskningsinfrastrukturer varav Riksarkivet är delaktiga i två – SwedPop och HUMINFRA.


2021-09-28  

Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar

Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med en alfabetisk sökingång för de digitala arkiven.