Filtrera information

 
Antal träffar: 306

Sökresultat

2021-04-16  

Samarbete i fokus på konferens om digitalt kulturarv i praktiken

“Vi måste ta frågan om att digitalisera kulturarvet på allra största allvar”. Det var ett av budskapen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, inledningstalare på årets Digikult-konferens som ägde rum den 13-15 april.


2021-04-14 

Namninsamling för kvinnlig rösträtt

Som en del i det pågående demokratijubileet har Riksarkivet digitiserat underskrifterna från de ca 350 000 kvinnor som i en namninsamling 1913-1914 alla önskade en och samma sak: Rösträtt!


2021-04-14 

Ökat öppethållande i läsesalar från maj

Från och med den 3 maj planerar Riksarkivets att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar och högst 20 timmar per vecka.


2021-03-30  

Krigsarkivets flytt genomförd

80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta Krigsarkivet till nya lokaler i Täby. Den största arkivflytt som Riksarkivet någonsin genomfört är nu i mål.


2021-03-26  

Föreskrifter om gallring efter skanning

Den 26 mars publicerades Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.


2021-03-26  

RA-FS 2021:4, nya föreskrifter om överlämnande av arkiv

Riksarkivet har genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (senaste lydelse RA-FS 2019:2) beslutat nya föreskrifter om överlämnande av arkiv myndigheter emellan.


2021-03-26  

RA-FS 2021:3, föreskrifter om gallring av säkerhetshandlingar

Den 26 mars publicerades Riksarkivet om föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.


2021-03-24  

Riksarkivet kompletterar coronarapport

Regeringen har låtit kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt under pandemin. Riksarkivet vill i sammanhanget lyfta fram arkivens betydelse för samhällsutveckling och demokrati, bl.a. genom digitalt tillgängliggörande av arkivinformation.


2021-03-12  

Digitala frukostmöten med Riksarkivet

Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter. Utgångspunkten har varit den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)".


2021-03-03  

Årsredovisning 2020 för Riksarkivet

År 2020 har präglats av coronapandemin. De vägval som gjorts i samhället och de beslut som fattats under pandemin bör bevaras för forskning och lärande i framtiden. Det är samhällsviktig information, oavsett om den skapats inom det offentliga eller inom den privata sektorn. Under våren gick Riksarkivet därför ut med rekommendationer om ökat bevarande av information under pandemin.