Filtrera information

 
Antal träffar: 263

Sökresultat

2018-12-10  

Riksarkivet i Arninge stänger för ombyggnad

Arninges forskarexpedition och läsesal stänger från den 17 december 2018 för ombyggnad. Vi öppnar igen våren 2020.


2018-11-27  

Nytt inspel – Riksarkivet svarar på arkivutredningens frågor 

Riksarkivets ansvar gentemot kommuner, landsting och enskilda arkivbildare bör förtydligas. Riksarkivet föreslår också åtgärder för att samhällsviktig information ska bevaras och hållas tillgänglig.


2018-11-19  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Armémuseum välkomna som dataleverantör till NAD


2018-11-08  

Arkivens dag 2018

Välkommen till Arkivens dag lördag 10 november 2018


2018-10-24  

Riksarkivet Arninge stänger för ombyggnad 17 december

Forskarexpeditionen flyttas under stängningsperioden till Riksarkivet Marieberg.


2018-10-02 

En dag i Sundsvall om helhetsperspektiv på informationsförsörjning

Den 25 september bjöd Riksarkivet in till workshop och föreläsningar med informationsförsörjningsperspektiv. Dagen var en del i Riksarkivariens turné under 400-årsjubileet.


2018-09-27  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om en samlad syn på samhällets informationsförsörjning 

Riksarkivet belyser frågan om varför det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning. Ett uppdelat ansvar medför att vi riskerar att samhällsviktig information förloras och att kulturarvet utarmas.


2018-09-24  

Tre prisas med Hans Järtas medalj 

I samband med att Riksarkivet firar 400 år har det återigen blivit dags att dela ut Hans Järtas medalj. Pristagarna är Karin Bojs, Johan Hirschfeldt och Elisabeth Thorsell.


2018-09-17  

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Region Gotland välkomna som dataleverantör till NAD


2018-09-17  

Riksarkivet yttrar sig om juridiska hinder för digitaliseringen

Riksarkivet svarar på remissen ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)”.