Filtrera information

 
Antal träffar: 318

Sökresultat

2022-02-23  

Årsredovisning 2021 för Riksarkivet

Riksarkivet arbetar med att lyfta fram arkivens värde i många skilda sammanhang.


2022-02-16  

Riksarkivet välkomnar förslag om digitalisering av kulturarvet

Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen överlämnades till regeringen i oktober 2021. Nu publicerar Riksarkivet sitt remissvar.


2022-02-15  

Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Riksarkivet arbetar med att ta fram en föreskrift som ska möjliggöra för personuppgiftsansvariga, som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, att får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett första utkast till föreskrifter remitterades under 2019. Ett nytt utkast har nu tagits fram.


2022-02-02  

Sök stipendier senast 28 februari

Sök stipendium för arkivvetenskapligt relevant forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – senast den 28 februari.


2022-01-26  

Informationsförvaltning 2021 på Youtube

Den 12 – 14 oktober 2021 samarrangerade Riksarkivet med Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) och Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), konferensen: Informationsförvaltning 2021.


2022-01-26  

Nordiska Arkivdagarna 2022 – nu har anmälan öppnat

Anmälan till de Nordiska Arkivdagarna i Stockholm 1-2 september har nu öppnat.


2022-01-21  

Bouppteckningar – nytt ämne i Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nytt ämnesområde: bouppteckningar. Ett intressant och efterfrågat forskningsmaterial som nu görs tillgängligt digitalt.


2022-01-12  

Riksarkivets remissvar om framtidens forskningsinfrastruktur

I augusti 2021 överlämnades betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur” till regeringen. Nu publicerar Riksarkivet sitt remissvar på utredningens betänkande.


2021-12-21  

1930 års folkräkning uppdaterad

Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning har uppdaterats med 112 655 poster/personer fördelade över 18 församlingar i 8 län.