Filtrera information

 
Antal träffar: 263

Sökresultat

2019-02-19  

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

Registret är uppdaterat med tidsperioden 1670–1699.


2019-02-18 

Beställningsformulären stängs för underhåll

Den 20 februari påbörjas ett stort underhållsarbete som främst påverkar beställningsformulären.


2019-02-08  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enskilda arkiv 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om den mångfacetterade enskilda sektorn. Inspelet innehåller ett flertal förslag för att trygga de enskilda arkivens bevarande och tillgänglighet, var de än finns.


2019-02-07  

Gemensamt uttalande från de nordiska riksarkivarierna 

Den 29-31 januari möttes riksarkivarierna från Finland, Sverige och Norge i Kautokeino för att diskutera gemensamma samiska arkivfrågor.


2019-02-01  

Nya vägledningar om arkivhantering

Avdelningen för offentlig informationshantering har tagit fram fyra nya vägledningar om arkivhantering hos statliga myndigheter och enskilda organ som omfattas av Riksarkivets föreskrifter:


2019-01-31  

KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö

Riksarkivet genomförde under 2018 en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom myndigheten och arkivsektorn.


2019-01-17  

Riksarkivet deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna 6-8 februari

Våra teman under Folk och Kultur kommer kretsa kring informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information.


2019-01-09  

Volymer med slutår 1948 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1500 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 148 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2018-12-20  

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 50 586 poster i 43 församlingar fördelade på 4 län; Östergötlands, Kalmar, Skaraborgs och Västerbottens län.