Filtrera information

 
Antal träffar: 318

Sökresultat

2022-08-22   - Stockholm

Riksarkivet uppmärksammar Ukrainas självständighetsdag med att visa Filip Orliks konstitution från 1710 i original

Med anledning av Ukrainas självständighetsdag den 24 augusti visar Riksarkivet i Stockholm en av Ukrainas viktigaste urkunder och bjuder också in till lördagsöppet med särskilda aktiviteter den 27 augusti.


2022-08-04   - Stockholm

Nordiska arkivdagar 2022 i Stockholm

Den 1-2 september genomförs Nordiska arkivdagar för 26:e gången.


2022-06-21  

Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider

Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider under sommaren. Det innebär att kundtjänsten har begränsad möjlighet att hjälpa till i ärendefrågor och service som gäller vår söktjänst.


2022-06-17  

Ny bok om Svenska Ostindiska Companiet

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömän och landpersonal i Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i bokform. I "Sjöfarare och Superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731–1813" presenterar LarsOlof Lööf 1 718 av de personer som gjorde handeln med Östasien möjlig.


2022-06-15 

Ny statsheraldiker i Riksarkivet

Riksarkivets nya statsheraldiker heter Davor Zovko.


2022-06-03  

Riksarkivets förslag om hur de framtida arkiven ska säkras

Riksarkivet pekar i en skrivelse till Kulturdepartementet på stora risker om inte samhällets informationsförsörjning anpassas till de förutsättningar som digitaliseringen av samhället och förvaltningen medför. Vi riskerar informationsförluster, onödiga kostnader, hot mot insyn, forskning och rättskipning och att vårt kulturarv utarmas.


2022-05-31   - Stockholm

Riksarkivet och KB visar utställning om Ukraina

Nu visar Riksarkivet och Kungliga biblioteket tillsammans en unik fotoutställning som skildrar kriget i Ukraina. Utställningen kan ses i Riksarkivets lokaler från den 31 maj.


2022-05-13  

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med 93 013 publika poster fördelade i 43 församlingar i Jämtlands, Södermanlands och Stockholms län.


2022-05-03  

Remiss angående förändringar i föreskrifter

Remiss av ändringsförslag i föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar i upphandling (RA-FS 2018:3 ändrade och omtryckta RA-FS 2020:2).


2022-04-19  

Kom ihåg att anmäla dig till Nordiska Akivdagarna

Den 25 april stänger anmälan till Nordiska Arkivdagarna 1 – 2 september i Stockholm.