Filtrera information

 
Antal träffar: 286

Sökresultat

2021-04-29  

Vägledning om gallring efter skanning

Ta del av vår nya vägledning.


2021-04-26 

Driftstörning på webbplatsen 26 april

Måndagen den 26 april 2021 genomförs ett förlängt underhållsarbete på webbplatsen. Det kan påverka såväl webb som formulär. Arbetet pågår mellan 16.30 och 22.00.


2021-04-23  

Dialog om öppethållande och tillgång till arkiv

Begränsade öppettider i läsesalarna har skapat problem för många. Nu bjuder vi in till dialog om öppethållande och tillgång till arkiven.


2021-04-16  

Samarbete i fokus på konferens om digitalt kulturarv i praktiken

“Vi måste ta frågan om att digitalisera kulturarvet på allra största allvar”. Det var ett av budskapen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, inledningstalare på årets Digikult-konferens som ägde rum den 13-15 april.


2021-04-14 

Namninsamling för kvinnlig rösträtt

Som en del i det pågående demokratijubileet har Riksarkivet digitiserat underskrifterna från de ca 350 000 kvinnor som i en namninsamling 1913-1914 alla önskade en och samma sak: Rösträtt!


2021-04-14 

Ökat öppethållande i läsesalar från maj

Från och med den 3 maj planerar Riksarkivets att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar och högst 20 timmar per vecka.


2021-03-30  

Krigsarkivets flytt genomförd

80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta Krigsarkivet till nya lokaler i Täby. Den största arkivflytt som Riksarkivet någonsin genomfört är nu i mål.


2021-03-26  

Föreskrifter om gallring efter skanning

Den 26 mars publicerades Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.


2021-03-26  

RA-FS 2021:4, nya föreskrifter om överlämnande av arkiv

Riksarkivet har genom en ändring av 9 kap. RA-FS 1991:1 (senaste lydelse RA-FS 2019:2) beslutat nya föreskrifter om överlämnande av arkiv myndigheter emellan.


2021-03-26  

RA-FS 2021:3, föreskrifter om gallring av säkerhetshandlingar

Den 26 mars publicerades Riksarkivet om föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar. Föreskrifterna träder i kraft den 15 april 2021.