Filtrera information

 
Antal träffar: 306

Sökresultat

2022-02-15  

Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse

Riksarkivet arbetar med att ta fram en föreskrift som ska möjliggöra för personuppgiftsansvariga, som inte omfattas av föreskrifter om arkiv, att får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett första utkast till föreskrifter remitterades under 2019. Ett nytt utkast har nu tagits fram.


2022-02-02  

Sök stipendier senast 28 februari

Sök stipendium för arkivvetenskapligt relevant forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – senast den 28 februari.


2022-01-26  

Informationsförvaltning 2021 på Youtube

Den 12 – 14 oktober 2021 samarrangerade Riksarkivet med Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) och Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), konferensen: Informationsförvaltning 2021.


2022-01-26  

Nordiska Arkivdagarna 2022 – nu har anmälan öppnat

Anmälan till de Nordiska Arkivdagarna i Stockholm 1-2 september har nu öppnat.


2022-01-21  

Bouppteckningar – nytt ämne i Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nytt ämnesområde: bouppteckningar. Ett intressant och efterfrågat forskningsmaterial som nu görs tillgängligt digitalt.


2022-01-12  

Riksarkivets remissvar om framtidens forskningsinfrastruktur

I augusti 2021 överlämnades betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur” till regeringen. Nu publicerar Riksarkivet sitt remissvar på utredningens betänkande.


2021-12-21  

1930 års folkräkning uppdaterad

Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning har uppdaterats med 112 655 poster/personer fördelade över 18 församlingar i 8 län.2021-12-16  

Riksarkivet lämnar synpunkter på införandet av det nya upphovsrättsdirektivet från EU

Riksarkivet välkomnar förslag om ökade möjligheter för kulturarvsinstitutioner att använda upphovsrättsligt material på olika sätt.


2021-11-30  

Tryckfrihetsförordningen nominerad som världsminne

Idag stänger fönstret för nya nomineringar till UNESCO:s lista över världsminnen. Unescorådet har nominerat Tryckfrihetsförordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och Kungliga biblioteket.