Filtrera information

 
Antal träffar: 318

Sökresultat

2023-01-10  

Upphävande av RA-FS 2013:3

Riksarkivet har upphävt föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos kommittéer under regeringen (RA-FS 2013:3).


2022-12-21  

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med 130 108 publika poster fördelade i 81 församlingar i 6 län; Stockholms, Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Gävleborgs och Jämtlands län.


2022-12-21  

Utvecklad samverkan kring digitalisering av kulturarvet

Nu förändras samverkansformerna kring digitalisering av kulturarvet i syfte att öka takten i den digitala utvecklingen och öka kulturarvets relevans i samhällsutvecklingen.


2022-12-16  

Energisparkampanjen 1975

Hur ofta använder ni kuddar, tidningar och filtar i matlagningen och vad är egentligen en ”kilowattjägare”? I energikrisens 1970-tal fick svenska folket en hel del goda tips för att hålla elförbrukningen nere. Hör mer om den statliga energisparkampanjen i det nya avsnittet av Arkivpodden.


2022-12-06  

Nytt vapen till Hälsinglands tingsrätt

I oktober begärde Hudiksvalls tingsrätt att ett nytt vapen för tingsrätten i samband med namnbyte till Hälsinglands tingsrätt. Ett nytt vapen har nu komponerades av statsheraldikern.


2022-12-06  

Unescos Världsminnesprogram har fyllt 30

Missade du firandet av Världsminnesprogrammets 30-årsjubileum? Nu kan du ta del av inspelningen från evenemanget på Riksarkivet!


2022-11-28  

Upphävda och ändrade generella föreskrifter från Riksarkivet

De generella föreskrifterna RA-FS 2021:6 om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar av generisk karaktär samt RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter som trädde i kraft förra året har uppdaterats. Föreskrifterna RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet upphör samtidigt att gälla.2022-11-18  

Vapen till nya Utbetalningsmyndigheten

I dag har beslut tagits om det vapen som ska symbolisera Utbetalningsmyndigheten.


2022-11-14  

Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet

Kulturarvets roll lyfts i MSB:s rapport ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans”. De offentliga arkiven är en del av kulturarvet, och en väsentlig del av landets informationsförsörjning.