Filtrera information

 
Antal träffar: 306

Sökresultat


2017-02-27 

Volymer med slutår 1946 har publicerats

Nästan 500 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv har släppts enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2017-02-22  

Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg är digitaliserad

Materialet finns tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.


2017-02-21  

Riksarkivets årsredovisning 2016

Riksarkivet är en myndighet med ett evigt aktuellt uppdrag: att vara statsförvaltningens, och i stor utsträckning hela samhällets, minne.


2017-02-17  

Riksarkivets biblioteksverksamhet kartlagd

Riksarkivet har genomfört den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek sedan landsarkiven blev en del av myndigheten 2010.


2017-02-16  

Öppna data och PSI – nu startar projektet!

Riksarkivet har i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


2017-02-09  

Rolf Källman ny DVS-chef 

Riksarkivet har en ny chef för Divisonen för verksamhetsstöd. Han heter Rolf Källman och är ett bekant ansikte på Riksarkivet.


2017-01-23  

Slottsarkivet i internationell årsbok

I slutet av 2016 gav nationalarkivet i Nederländerna ut sin sextonde årsbok. Temat för denna gång var de europeiska kunga- och furstehusens arkiv.


2017-01-23  

Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen.


2017-01-16  

Driftstörningar i kundtjänsten

De driftstörningar vi hade är nu lösta.